Ofschoon wij getracht hebben, om de antwoorden zorgvuldig te formuleren,  kunt u er geen rechten aan ontlenen.
De aansluitvoorwaarden zijn op dit moment nog niet volledig uitgewerkt.